организация за обезщетяване

Организация за

Обезщетяване на 

Пострадали 

Лица

пострадал при ПТП, средна телесна при птп
© Copyright
ПОМОЩ НА ПОСТРАДАЛИ В ПТП

Консултация с медик.

АДВОКАТСКА ЗАЩИТА НА ПОСТРАДАЛИ В КАТАСТРОФА

Консултации при всякакъв тип    злополуки.

Основна задача на Организацията е подпомагането на пострадали при ПТП и Злополуки лица и техни близки, както и взаимодействието с държавните органи,  институции и организации с цел изискването да се изплати обезщетение или компенсация от застрахователните дружества, гаранционен фонд, НББАЗ, и застрахователни компании извън страната.
- Организация за Обезщетяване на Пострадали Лица еоод е дружество с ограничена отговорност което разяснява правата на пострадалите при ПТП и ги представляват пред застрахователите за постигане на спреведливо обезщетение за настъпили вреди, в следствие от застрахователни събития- непозволено увреждане, трудови злополуки, злополуки, пътно-транспортни произшествия на територията на България и в страните-членки от Европейския съюз.
"ООПЛ" ще ви съдейства във воденето на граждански и търговски дела, както и досъдебно представителство по наказателни дела, които са пряко обвързани с получаването на обезщетения при пострадали и техните наследници. "ООПЛ" е посредник и медиатор на жертви и техните близки, пострадали при катастрофи и злополуки, Целта на"ООПЛ е да претендира и споразумява обезщетения пред застрахователни компании, фондове и бюра, които по различни причини забавят или предлагат несправедливи и занижени обезщетения.
- Организация за Обезщетяване на Пострадали Лица "ООПЛ" ще ви осигури максимална защита на вашите права и ще направи всичко възможно да получите адекватен и справедлив размер на обезщетение както и възстановяване на направените разходи за лечение, загуба на доход, разходи по транспорт и други .  www.oopl.org
ОБЕЗЩЕТЕНИЕ ПРИ ПТП/обезщетение при катастрофа/АДВОКАТСКА ЗАЩИТА ПРИ ПТП
обезщетения при злопоука и ПТП/адвокати при пострадали вПТП

Какво да правя при трудова злополука ?

ptp_edited.png

Консултации при ПТП.

БЕЗПЛАТНИ КОНСУЛТАЦИИ НА ПОСТРАДАЛИВ КАТАСТРОФИ И ПТП

Консултация с  Адвокат.              

ЗАЩО ДА ИЗБЕРА ООПЛ?
adv. hristo koev / adv irena mochurova

АДВОКАТСКИ ЕКИП

Адвокатският екип на "ООПЛ" има  дългогодишен опит от над 15 години в разрешаването на стотици случаи с пострадали лица при ПТП, Трудови инциденти, Злополуки и друг вид Травматични Увреждания.

Дългогодишната юридическа практика в сферата на застрахователното право осигурява на клиентите ни ефективно и максимално защитаване на правата им и получаване на адекватен и справедлив размер на застрахователно обезщетение.

980x.jpg

КАКВО ПРЕДЛАГАМЕ

 Организация за Обезщетяване   на Пострадали Лица предлага:

- Безплатен адвокат

- Финансова помощ за лечение 

- Безплатни консултации с     доктори специалисти

- Съдействие при инциденти в   Европеиският Съюз

- Безплатна правна консултация 

- Съдействие пред Полиция ,   КАТ, Следствие, Прокуратура

 Гаранционен фонд, НББАЗ .

OOPL.ORG организация за обезщетяане на пострадали лица

ЗА ВРЪЗКА С НАС

​​

,

ТЕЛ: 0887491404  

ТЕЛ ОФИС: 062 57 55 55

E-MAIL: za.postradalite@abv.bg

Велико Търново , България