%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%
© Copyright

                   НАШАТА МИСИЯ

Основна задача на Организацията е изграждане на култура на поведение сред Пострадалите,
вследствие на ПТП, а именно информираност за извършването на необходимите първоначал-ни и последващи действия, варианти и възможности за лечение и по-бързо възстановяване от
претърпените травми, защита на правата и интересите в досъдебна и съдебна фаза, и обезще-тяване за претърпените имуществени и неимуществени вреди, следствие на травми или загуба на близък след ПТП.
    Облекчаване дейността на болничните заведения, предостявяйки възможости и варианти на
пациентите за набиране на средства за лечение, и възстановяване на разходи непокрити от
Здравна каса, обезщетявайки се от Застрахователната компания на виновният водач за настъпване на въпросното ПТП, или в случай на невалидна "Гражданска Отговорност" обезщетявайки се от "Гаранционен Фонд", както и в хипотеза на виновен за настъпване на ПТП, водач с чужда застраховка "Гражданска Отговорност",обещетявайки от Националното Бюро на Българските Автомобилни Застрахователи.
   Повишаване качеството и намаляване на срока на лечение и възстановяване на материално затруднените пациенти, 
   Всеки участник - увредено лице следствие на ПТП, пожелал да вземе участие ще бъде запознат с информационната програма на "ООПЛ", и ще получи безплатна среща-консултац-
ия, само след проявено по собствена воля желание и потвърждение.
  С оглед спецификата на всеки отделен случай кампанията ще се проведе индивидуално с всеки пострадал при ПТП и / или негови близки.
  Ние вярваме, че заложените в Програмата на кампанията дейности ще образоват нашите съграждани и ще спомогнат за създаването на превантивна Култура на поведение на пътя.
  Това е необходима предпоставка за подобряване качеството на живот на българите. На дос-
тъпен език, ще предоставим лесно смилаема информация на всеки наш съгражданин и по-
детайлен поглед за правата и възможностите за обезщетяване на претърпените от него вреди,
правилните действия на наи-ранен етап, с цел по-добри резултати, по-малко главоболия и загуба на време и средства в последствие.
   

Имате посттравматичен белег от катастрофа или след оперативен белег от ПТП на видно място.

Свържете се с нас, ние ще ви помогнем да го премахнете с козметична операция !

© Copyright

   Консултации при  ПТП   

        Консултации при

         пострадали в ЕС

flag eu.jpg